Xem thêm
Chả cá Lăng Thung Cấm

Chả cá Lăng Thung Cấm - 135K

Đống Đa

Lòng nướng, nầm bò nướng - Homie

Lòng nướng, nầm bò nướng - Homie - 100K

Hoàn Kiếm

Sushi chay - Sushi LAB

Sushi chay - Sushi LAB - 89K

Hoàn Kiếm

Xem thêm