Xem thêm
Chân giò Hàn Quốc Yeol Kwang

Chân giò Hàn Quốc Yeol Kwang - 650K

Cầu Giấy

Bò nầm nướng tươi - Bò Cười Quán

Bò nầm nướng tươi - Bò Cười Quán - 250K

Hoàn Kiếm

Tú Gà chân gà rang muối

Tú Gà chân gà rang muối - 55K

Hoàn Kiếm, 1 Quận khác

Xem thêm