Xem thêm
Citi Station - Trạm Nướng Sân thượng

Citi Station - Trạm Nướng Sân thượng - 89K

Tây Hồ

Lòng nướng, nầm bò nướng - Homie

Lòng nướng, nầm bò nướng - Homie - 100K

Hoàn Kiếm

Bánh Tacos Pháp - Hey Pelo

Bánh Tacos Pháp - Hey Pelo - 120K

Quận 1, 2 Quận khác

Xem thêm