Xem thêm
Ốc Dung Mama

Ốc Dung Mama - 100K

Tây Hồ, 3 Quận khác

Sủi cảo chiên - Bếp Đài Ông Chu

Sủi cảo chiên - Bếp Đài Ông Chu - 35K

Tây Hồ

Tú Gà chân gà rang muối

Tú Gà chân gà rang muối - 55K

Hoàn Kiếm, 1 Quận khác

Xem thêm