Quán brunch Dreamers and Seekers
Quán brunch Dreamers and Seekers - 139K

Hoàn Kiếm

Gà nướng củi Hàn Quốc - GuunGuun Chicken
Gà nướng củi Hàn Quốc - GuunGuun Chicken - 119K

Cầu Giấy

Gà rán Bonchon
Gà rán Bonchon - 89K

Cầu Giấy, 8 Quận khác

SunKat's Burger
SunKat's Burger - 145K

Tây Hồ, 1 Quận khác

Gà rút xương 3 vị - K-Jeju Chicken
Gà rút xương 3 vị - K-Jeju Chicken - 185K

Quận Bình Thạnh, 1 Quận khác

Burger Than Tre Le Bamboo - Marcel Gourmet Burger
Burger Than Tre Le Bamboo - Marcel Gourmet Burger - 340K

Quận 2, 2 Quận khác

Gà rán 8 loại sốt - Catina Chicken
Gà rán 8 loại sốt - Catina Chicken - 129K

Quận 1

Papasolsol - Chicken & Hof
Papasolsol - Chicken & Hof - 160K

Cầu Giấy

Cơm gà Hải Nam Kampong
Cơm gà Hải Nam Kampong - 119K

Cầu Giấy, 6 Quận khác

Gà rán sốt kiểu Hàn Chickenbyzo
Gà rán sốt kiểu Hàn Chickenbyzo - 135K

Đống Đa