Xem thêm
Tai Yang Dimsum

Tai Yang Dimsum - 40K

Hoàn Kiếm, 1 Quận khác

Bún ốc gia truyền Chiến Mai

Bún ốc gia truyền Chiến Mai - 25K

Ba Đình

Nõn đuôi nướng, bò Fuji - Bệu Quán

Nõn đuôi nướng, bò Fuji - Bệu Quán - 200K

Hoàn Kiếm

Xem thêm