Xem thêm
Phở Thanh Béo

Phở Thanh Béo - 40K

Hai Bà Trưng, 1 Quận khác

Lòng Bò Seoul

Lòng Bò Seoul - 399K

Tây Hồ

Sủi cảo chiên - Bếp Đài Ông Chu

Sủi cảo chiên - Bếp Đài Ông Chu - 35K

Tây Hồ

Xem thêm