Xem thêm
Sủi cảo chiên - Bếp Đài Ông Chu

Sủi cảo chiên - Bếp Đài Ông Chu - 35K

Tây Hồ

Bánh Tacos Pháp - Hey Pelo

Bánh Tacos Pháp - Hey Pelo - 120K

Quận 1, 2 Quận khác

Citi Station - Trạm Nướng Sân thượng

Citi Station - Trạm Nướng Sân thượng - 89K

Tây Hồ

Xem thêm