Xem thêm
Lẩu băng chuyền siêu tốc - Shang Chi

Lẩu băng chuyền siêu tốc - Shang Chi - 299K

Cầu Giấy

Nõn đuôi nướng, bò Fuji - Bệu Quán

Nõn đuôi nướng, bò Fuji - Bệu Quán - 200K

Hoàn Kiếm

Bánh Tacos Pháp - Hey Pelo

Bánh Tacos Pháp - Hey Pelo - 120K

Quận 1, 2 Quận khác

Xem thêm